Вхід на сайт

Пошук

Календар

«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Архів записів

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
П`ятниця, 2024-02-23, 12:15 PM
Вітаю Вас Гість | RSS
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Броварський професійний ліцей"
State Vocational Educational Institution "Brovarskyi Professional Lyceum"
Головна | Реєстрація | Вхід
Школа молодого педагога


ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

 Положення про Школу молодого педагога 
План роботи Школи молодого педагога на 2023-2024 н.р.
 Індивідуальний план роботи з молодим педагогом (перспективний або на рік)
 Діагностування 
 Анкети та результати анкетування молодих педагогів
 Пам'ятка молодого педагога
 Самоаналізи уроків молодих педагогів
 Застосування сучасних освітніх та ІК-технологій на уроках молодих педагогів
  Результативність школи молодого педагога
 
 
Методичний посібник на допомогу майстру виробничого навчання-початківцю
 
Шановні майстри виробничого навчання-початківці! Ми впевнені, що Ви любите свою професію! Ви хоче­те бути справжнім майстром із великої літери - твор­чим, завжди актуальним, цікавим для своїх учнів і ав­торитетним серед колег. Сподіваємось, що цей посібник стане надійним по­мічником і вірним супутником у вирі повсякденних про­блем майстра виробничого навчання. Готові алгоритми спростять Вашу роботу та зекономлять час; конкрет­ні приклади з практики допоможуть поєднати сучасну теорію з реаліями життя професійно-технічного на­вчального закладу.
 
І. Загальні положення
Перше знайомство з навчальним закладом (пропозиції), записатись на прийом до директора (надати направ­лення на роботу ). У відділі кадрів оформити необхідні документи. Пройти інструктаж з ТБ. Забезпечити себе робочим зошитом або блокнотом. Записати точну адресу ПТНЗ, номери телефонів при­ймальної директора, старшого майстра, навчальної частини. З'ясувати прізвища, імена, по батькові керівників. Ознайомитись з документами:
- Положення навчального закладу (з дозволу зро­бити копію пункту "Права та обов'язки учас­ників навчально-виховного процесу" для роботи з учнями);
- Колективний договір;
- Посадова інструкція майстра виробничого навчання;
- Положення про атестацію педагогічних працівників;
- Правила внутрішнього розпорядку;
- Правила мешкання у гуртожитку. Вивчити специфіку навчальнрго закладу. Скласти індивідуальний план роботи та приступити до його виконання.
Рекомендації щодо вивчення специфіки навчального закладу:
- оволодіти змістом нормативної документації;
- ознайомитись зі специфікою підготовки кваліфіко­ваних робітників безпосередньо у ПТНЗ (підготов­ка згідно стандартів);
- вивчити навчальний план підготовки за відповідною професією;
- поцікавитись наявністю замовника кадрів;
- ознайомитись з матеріально-технічною базою;
- провести аналіз наявної літератури в бібліотеці на­вчального закладу.
Перелік законодавчо-нормативної бази професійно-технічної освіти
1. Закон України "Про освіту" (з уточненнями і поправ­ками), 1996р.
2. Закон України "Про професійно-технічну освіту", 1998 р.
3. Постанова Кабміну від 17.08.02 за № 1135 "Про затвер­дження Державного стандарту ПТО".
4. Положення про професійно-технічний навчальний за­клад (наказ Міністерства освіти і науки України).
5. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ (наказ Міністерства освіти і науки України № 419 від 30.05.06).
6. Положення про ступеневу професійно-технічну освіту (наказ Міністерства освіти і науки України), 1999.
7. Положення про ВПУ та центр ПТО (наказ МОНУ), 2000.
8. Про затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями ПТНЗ виробничого навчання і ви­робничої практики (постанова Кабміну), 1999.
9. Про затвердження 12-ти бальної шкали оцінювання нав­чальних досягнень учнів з професійної підготовки у ПТНЗ (наказ Міністерства освіти і науки України), 2001.
Посадова інструкція майстра виробничого навчання:
1. Загальні положення. До педагогічних працівників ПТНЗ та установ професійно-технічної освіти належать: викладачі, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, інструктори ви­робничого навчання, методисти, практичні психологи, со­ціальні педагоги, керівники ПТНЗ та інші працівники, які, беруть безпосередню участь в навчально-виробничій роботі.
1.1. Прийом на роботу здійснюють на конкурсній основі відповідно до законодавства України.
1.2. При працевлаштуванні на роботу зобов'язаний надати відповідні документи про освіту та професійну підго­товку (диплом, атестат, посвідчення з робочим роз­рядом ), а також медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в учбовому закладі.
1.3. Прийом на роботу майстра виробничого навчання оформляється наказом після проведення вступного інструктажу з питань охорони праці. З наказом про прийняття на роботу майстер виробничого навчання має бути ознайомлений під підпис.
 
2. Завдання та обов'язки
Майстер виробничого навчання зобов'язаний:
2.1. Працювати сумлінно, дотримуватися режиму робо­ти, виконувати вимоги Статуту навчального закладу і Правил внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці, та інструкцій з охорони праці.
2.2. У своїй роботі використовувати ефективні форми, ме­тоди, засоби навчання.
2.3. Вивчати індивідуальні особливості учнів, дбати про розвиток їх здібностей та талантів.
2.4. Сприяти підготовці учнів до самостійного трудового життя, праці в нових соціально-економічних умовах.
2.5. Проводити індивідуальну, позакласну роботу з учня­ми, залучати їх до роботи в гуртках, секціях.
2.6. Настановленням і особистим прикладом стверджу­вати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, гуманізму, доброти, патріо­тизму, працелюбства.
2.7. Виховувати в учнів повагу до педагогів, батьків, жі­нок, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливого ставлення до навко­лишнього середовища.
2.8. Виявляти педагогічний такт у спілкуванні з учнями, бути вимогливим, об'єктивним, дбати про збереження контингенту.
2.9. Вимагати від учнів дотримання правил внутрішнього розпорядку.
2.10. Постійно підвищувати свій професійний рівень, педа­гогічну майстерність, загальну культуру. Відвідувати теоретичні заняття в закріпленій групі. Погоджувати зміст вступних інструктажів виробничого навчання з навчальним матеріалом спеціальних та загально-технічних предметів. Проводити відкриті уроки від­повідно до плану роботи.
2.11. Знати і виконувати вимоги з охорони праці, передба­чені відповідними нормативами та інструкціями, ви­магати цього від учнів.
2.12. Берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів ощадливе став­лення до майна навчального закладу.
2.13. На високому технічному та методичному рівні про­водити практичні заняття відповідно до навчальних планів і планів виробничого навчання. Безпосередньо відповідати за якість виробничого навчання. Форму­вати в учнів професійні знання, вміння, навички відповідно вимогам кваліфікаційних характеристик.
2.14. Забезпечувати необхідні умови для продуктивної пра­ці, своєчасну підготовку до занять: обладнання, тех­ніки, матеріалів, інструментів, технологічної оснаст­ки, інструкційної та технологічної документації, на­вчальних зразків продукції.
2.15. Не допускати учнів до уроку виробничого навчання без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших за­собів індивідуального та колективного захисту.
2.16 Брати участь в роботі педагогічної і методичної рад.
2.17. Брати участь у профорієнтації молоді. Проводити активну роботу по комплектуванню контингенту на­вчального закладу. Разом із старшим майстром та за­ступником директора з НВР, проводити роботу з пра­цевлаштування випускників.
2.18. Контролювати успішність та вести облік відвідування занять учнями.
2.19. Дбати про дотримання учнями режиму дня, правил особистої та суспільної гігієни, вимог безпечної пове­дінки. Забезпечувати в навчальних приміщеннях умо­ви, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.
2.20. Контролювати виконання учнями фізкультурно-оздоровчих заходів впродовж навчального дня.
2.21.Організовувати учнівський колектив для участі в фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових за­ходах навчального закладу.
 
3. Права
Майстер виробничого навчання має право:
3.1. На працю відповідно освіти та професійної підготовки.
3.2. Працювати за сумісництвом відповідно до законодав­ства України.
3.3. На захист професійної честі, гідності.
3.4. На вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи.
3.5. На участь у громадському самоврядуванні.
3.6. На користування подовженою оплачуваною відпусткою.
3.7. На підвищення кваліфікації, перепідготовку.
3.8. Вносити пропозиції по удосконаленню навчально-ви­робничого процесу.
3.9 Одержувати повну інформацію щодо умов праці при прийнятті на роботу.
3.10 На безпечні умови праці та санітарно-побутові умови на робочому місці, які відповідають нормативним ак­там з охорони праці.
3.11. На звільнення з роботи за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавство про охорону праці.
3.12. На обов'язкове соціальне страхування від нещасних
випадків і професійних захворювань.
3.13. На заохочення, передбачені чинним законодавством за зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і без­доганну роботу, новаторство в праці й за інші досяг­нення в роботі.
3.14. На нагородження державними нагородами та на при­своєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами мо­рального і матеріального заохочення за досягнення високих результатів у навчанні й вихованні.
 
4. Відповідальність
Майстер виробничого навчання відповідає:
4.1. За безпечне,проведення навчально-виробничого процесу.
4.2. За нещасні випадки з учнями, які трапилися під час занять при порушенні норм і правил з охорони праці.
4.3. За стан, правильну експлуатацію обладнання та прила­дів, які установлені в закріпленій за ним майстерні.
4.4. За якісне засвоєння учнями практичних умінь та навичок.
4.5. За якісне і своєчасне ведення облікової, звітної та плануючої навчальної документації.
4.6. За виконання вимог посадової інструкції.
4.7 Педагогічні працівники професійно-технічних нав­чальних закладів несуть дисциплінарну, адміністра­тивну, кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством

Copyright MyCorp © 2024